Info o przetargach

Przetargi 2024 rok

 

 

Przetargi 2023 rok

 

 

Przetargi 2022 rok

Data publikacji 14.10.2022r.

Informacja o wyniku przetargu – komunikat

Data publikacji 06.10.2022r.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym 

Data  publikacji 20.07.2022r.

Informacja o wyniku przetargu – Komunikat

Data  publikacji 29.06.2022r.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym 

Data publikacji 23.03.2022r.

Informacja o wyniku postępowania

Data publikacji 15.03.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

KOMUNIKAT 15 03 2022r INWESTYCJA 1 II 2022

Data publikacji 22.02.2022r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:

Roboty budowlane – Budowa Zespołu pawilonów nr 16, 17-18, 19 wraz z przyłączami oraz utwardzeniem placu w zakresie Etapu III zadania na targowisku miejskim przy ulicy Rynkowej w Pile, dz. nr 304/35.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu   

SWZ – Budowa Zespołu pawilonów nr 16,17,18,19

Zal_nr_1A_do_SWZ WYKAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Zal_nr_2_do_SWZ – formularz ofertowy

Zal_nr_3_do SWZ – Ośw. o spełnieniu i niepodleganiu wykluczenia

Zal_nr_4_do SWZ – Ośw. Wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zal_nr_5_do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Zal_nr_6_do SWZ – Wykaz robót

Zal_nr_7_do SWZ – Wykaz osób

PROJEKT BUDOWLANY ETAP III

Projekt  zagospodarowania działki

Opis PZD i BIOZ ,  PZD III ETAP Rysunek

Instalacje sanitarne

scan PB Sanitarny-Opis, scan PB Sanitarny-Rysunki 1-3

Branża elektryczna

scan PB Elektryczny-Opis, scan PB Elektryczny-Rysunki 1-4

PROJEKTY WYKONAWCZE ETAP III

Projekty zagospodarowania działki,Architektura

Opis Architektura, PW-A-572-III-01 Rzut, PW-A-572-III-02 Dach, PW-A-572-III-03 Przekrój, PW-A-572-III-04 Elewacje, PW-A-572-III-05 Stolarka, PZD-572-III-01

Instalacje sanitarne

Opis inst etap III PW, rys.1, III rys.2, III rys.3, III rys.4, III rys.5, III rys.6 III

Przebudowa przyłączy kanalizacji: sanitarnej i deszczowej

Opis przyłącza ks kd PW, P-01 kolor, P-02, P-03, P-04, P-05

Branża elektryczna

Opis PW elektr E-III, C-III-etap-rys-01, C-III-etap-rys-02, C-III-etap-rys-03, C-III-etap-rys-04

Aneks NR 1 do projektu budowlanego

572-07-ETAP III Aneks 1 PB OPIS, 572-07-ETAP III APB-01 PRZYZIEMIE, 572-07-ETAP III APB-02 DACH, 572-07-ETAP III APB-03 PRZEKRÓJ, 572-07-ETAP III APB-04 ELEWACJE, 572-07-ETAP III APB-05 STOLARKA

Przyłącze  energetyczne

Opis Proj_Przył_Energ_E-II, Rys 11 Przył_Energ_E-II, rys 12 Schem_Przył Energ E II, Przyłącze Energetyczne E III

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

ST_Bud_Tarpil Etap III, ST_Instalacja_wod_kan_Tarpil, ST_R.elektryczne, ST_Sieci_wod_kan_Tarpil

PRZEDMIAR DO KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH

KO 3KIb_EIII bud. pawilon, KO 3KIe_EIII elektr.pawilon, KO 3KIs_EIII instalacje, KO 3KIs_EIII przyłącza wod-kan

Klauzula informacyjna – RODO

Przetargi 2021 rok
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 02.12.2021

KOMUNIKAT – Informacja z otwarcia ofert

KOMUNIKAT przetargowy z dnia 26.11.2021r.


 KOMUNIKAT przetargowy z dnia 10.11.2021 


Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane  z dnia 04.11.2021r.

Poniżej dokumenty do pobrania:

SWZ – Budowa pawilonów

Zal_nr_1A_do_SWZ wykaz dokumentacji

Zal_nr_2_do_SWZ – formularz ofertowy

Zal_nr_3_do SWZ – Ośw. o spełnieniu i niepodleganiu wykluczenia

Zal_nr_4_do SWZ – Ośw. Wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zal_nr_5_do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Zal_nr_6_do SWZ – Wykaz robót

Zal_nr_7_do SWZ – Wykaz osób

PROJEKT BUDOWLANY  ETAP III

Projekt zagospodarowania działki

Opis PZD i BIOZ,PZD III ETAP Rysunek

Instalacje sanitarne

scan PB Sanitarny-Opis, scan PB Sanitarny -Rysunki 1-3

Branża  elektryczna

scan PB Elektryczny-Opis, scan PB Elektryczny-Rysunki 1-4

PROJEKTY  WYKONAWCZE ETAP III

Projekt zagospodarowania działki, Architektura

Opis ArchitekturaPW-A-572-III-01 Rzut , PW-A-572-III-02 Dach, PW-A-572-III-03Przekroj, PW-A-572-III-04 Elewacje, PW-A-572-III-05 Stolarka, PZD-572-III-01

Instalacje sanitarne

Opis inst etap III PW, rys.1 III, rys.2 III, rys.3 III, rys.4 III, rys.5 III, rys.6 III,

Przebudowa przyłączy kanalizacji: sanitarnej i deszczowej

Opis przyłącza ks kd PW, P-01 kolor, P-02, P-03, P-04, P-05

Branża elektryczna

Opis PW elektr E-III,C-III-etap-rys-01,C-III-etap-rys-02, C-III-etap-rys-03, C-III-etap-rys-04

Aneks nr1 do projektu budowlanego

572-07-ETAP III Aneks 1 PB OPIS, 572-07-ETAP III APB-01 PRZYZIEMIE, 572-07-ETAP III APB-02 DACH, 572-07-ETAP III APB-03 PRZEKRÓJ, 572-07-ETAP III APB-04 ELEWACJE, 572-07-ETAP III APB-05 STOLARKA

Przyłącze energetyczne

 Opis Proj_Przył_Energ_E-II, Rys 11 Przył_Energ_E-II, rys 12 Schem_Przył Energ E II, Przyłącze Energetyczne E III,

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST_Bud_Tarpil Etap III, ST_Instalacja_wod_kan_Tarpil , ST_R.elektryczne, ST_Sieci_wod_kan_Tarpil

PRZEDMIARY DO KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH

Przedmiar KO elektryczny Pawilony Kabel E IIIPrzedmiar KO przyłącza w.k. Pawilony, Przedmiar KO r. budowlane Pawilony,    Przedmiar KO r. instalacyjne san.Pawilony

Klauzula informacyjna RODO

——————————————————————

Ogłoszenie o przetargu ofertowym z dnia 03.11.2021r .

——————————————————————

Komunikat z dnia 28.06.2021r.

Oferta Nr 1 -pawilon  typ STOLBUD nr 5 

Oferta nr 2 – pawilon typu STOLBUD nr 22 

 

Przetargi 2020 rok
Przetargi 2019 rok
Przetargi 2017 rok
 

 

Data ostatniej aktualizacji: piątek 31 maja 2024, 07:28:32

Część merytoryczna: Elżbieta Deras,

tel.: (0-67) 212 78 33 , e-mail: tarpil@tarpil.pila.pl

Administrator: B.center, e-mail: pila@b.center

Czytaj stronę Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support