Udostępnianie danych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, możne być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198). Osoby  chcące  uzyskać informację proszone są o  wypełnienie  wniosku o udostępnienie informacji  publicznej. Wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.pdf

Wypełniony wniosek należny przesłać:

listownie na adres: Spółka „Tarpil”  Sp. z o.o. ul.Rynkowa 42,64-920 Piła

na adres e-mail: tarpil@tarpil.pila.pl

Opłaty: Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Spółka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Spółkę wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej).

Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.(Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Data ostatniej aktualizacji: piątek 31 maja 2024, 07:28:32

Część merytoryczna: Elżbieta Deras,

tel.: (0-67) 212 78 33 , e-mail: tarpil@tarpil.pila.pl

Administrator: B.center, e-mail: pila@b.center

Czytaj stronę Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support