Władze

ORGANY SPÓŁKI I ICH KOMPETENCJE

Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Gminy Piła. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określone są w art. 221 Kodeksu Handlowego. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy również podział zysku, wyłączenie zysku od podziału, rozwiązanie i likwidacja Spółki, połączenie z inną Spółką. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Spółki, a także jej organem doradczym. Kompetencje Rady Nadzorczej określa jej regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków wybieranych na okres 3 lat.

Obecny skład Rady Nadzorczej:

  • Łukasz Czarny            – Przewodniczący
  • Jolanta Januszewska  – Sekretarz
  • Ewa Sieniawska          – Członek

Zarząd Spółki:

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Andrzej Gabryelów. Kompetencje zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Prokurentem Spółki jest Jadwiga Ciechacka.

Data ostatniej aktualizacji: piątek 31 maja 2024, 07:28:32

Część merytoryczna: Elżbieta Deras,

tel.: (0-67) 212 78 33 , e-mail: tarpil@tarpil.pila.pl

Administrator: B.center, e-mail: pila@b.center

Czytaj stronę Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support